Personvernerklæring

Gustavsen AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

 

Personvernerklæring www.gustavsenas.no

Gustavsen AS er et aksjeselskap registrert i Brønnøysundregistrene med organisasjonsnummer: NO 987 615 044

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Gustavsen AS samler inn og bruker personopplysninger.

Gustavsen AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

 

Behandling av personopplysninger

1. På www.gustavsenas.no 

Daglig leder har det daglige ansvaret for Gustavsen AS sine behandlinger av personopplysninger på gustavsenas.no, med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget er aktivt samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Gustavsen AS er databehandler og vi står for all utvikling og innholdet på nettstedet. Multicase Norge AS er vår driftsleverandør for gustavsenas.no. 

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere. Det er kun Gustavsen AS og Multicase Norge AS som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen databehandleravtale mellom Gustavsen AS og Multicase Norge AS regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.
 

 2. Om kundekontakter og brukere

For å håndtere våre kunderelasjoner generelt, og for å oppfylle konkrete forpliktelser overfor kunder i henhold til tjenesteavtaler, Gustavsen AS å behandle personopplysninger om deg i din rolle som kundekontakt eller bruker av en av våre tjenester. Formålet med behandlingen av disse personopplysningene er:

a) Gjennomføre salgs- og kontraktsprosesser med kunder og potensielle kunder
b) Gi kunder og potensielle kunder tilbud om produkter og tjenester
c) Utføre leveranser i samsvar med avtaler som er inngått med deg eller kunder
d) Tilby støtte til brukere av våre produkter og tjenester
e) Forbedre og utvikle kvaliteten, funksjonaliteten og brukeropplevelsen til produktene og tjenestene våre, samt på Gustavsen AS sine nettsider
f) Oppdage, minimere og forhindre sikkerhetstrusler
g) Forebygge misbruk av våre produkter og tjenester
h) Behandle bestillinger, fakturering, betalinger og annen administrasjon
i) Utsendelse av nyhetsbrev med informasjon om relevante nyheter, produkter, tjenester, kurs o.l.

Det juridiske grunnlaget for behandling av personopplysninger i henhold til de ovenfor angitte formålene i bokstav a) til h) er i hovedsak at Gustavsen AS mener å ha en berettiget interesse i å behandle dine personopplysninger til disse formålene fra et forretningsmessig perspektiv, og fordi vi mener at dette ikke utgjør et inngrep i din rett til et personvern. Det juridiske grunnlaget for behandling av personopplysninger i henhold til formålet som er oppført i bokstav i) er ditt aktive samtykke.
 

3. Om kontaktpersoner for potensielle kunder

Gustavsen AS behandler personopplysninger om kontaktpersoner for potensielle kunder for innsalgs- og markedsføringsformål. De juridiske grunnlaget for slik behandling er hovedsakelig kontaktpersonens samtykke. 

 

4. Om jobbsøkere

Dersom du er jobbsøker behandler vi dine personopplysninger for å vurdere din mulighet og potensiale for å bli ansatt i Gustavsen AS. Det juridiske grunnlaget for slik behandling er ditt samtykke.
 

Hvordan henter vi inn opplysninger

Sikkerhetssertifikat (SSL)

Det er trygt å besøke dette nettstedet og nettstedet vårt har sikkerhetssertifikat som bekrefter nettstedets identifisert og sikrer at all kommunikasjon er kryptert. 
Formålet med kryptering er å sikre en trygg datakommunikasjon mellom server (vårt nettsted) og klient (din nettleser). Dette inkluderer et digitalt sertifikat som skal bevise at nettstedet og dets avsender er ekte.


Nettstatistikk

Gustavsen AS samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på gustavsenas.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 195.159.103.82, brukes bare 195.159.103.xx. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt.

Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics på vårt nettsted. Gustavsen AS er databehandler.


Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som lagres på din enhet når du laster ned en nettside. Disse brukes vanligvis til å forbedre din brukeropplevelse og huske hvem du er, slik at du forblir innlogget.

Formålet med informasjonskapsler er å gi nettstedet grunnleggende funksjonalitet som sesjonshåndtering, analyse, personalisering og markedsføring. Førsteparts informasjonskapsler er nødvendige for at websiden skal fungere.
Tredjeparts informasjonskapsler blir brukt til analyser, markedsføring og personalisering av websiden.

Unngå informasjonskapsler:

Dersom du ønsker å unngå bruk av informasjonskapsler kan du stille inn din nettleser til å ikke akseptere disse. Se nettleserens hjelpesider for innstillinger. Vær oppmerksom på at dersom du velger å utelukke informasjonskapsler, kan noen av funksjonene på gustavsenas.no ikke fungere.

 

Nyhetsbrev

Gustavsen AS sender ut nyhetsbrev via e-post med informasjon om nyheter, produkter, kurs, demodager, samarbeidspartnere/leverandører og annen relevant informasjon knyttet til våre produkter og tjenester. Nyhetsbrev sendes ut cirka 2-4 ganger per måned. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse og aktivt gi ditt samtykke. Gustavsen AS er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. Du kan når som helst tilbakekalle ditt samtykke ved å avregistrere deg.

 

E-post 

Gustavsen AS benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Avdelingsdirektøren i avdelingen der e-posten eller telefonsamtalen mottas har det daglige ansvaret for behandlingen av personopplysninger i denne sammenheng. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av kundebehandling journalføres. 
Gustavsen AS sine medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.
Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.
 

Påmeldinger kurs, demodager, seminarer

Når du melder deg på kurs, lagres informasjon til bruk for kursadministrasjon og for å ta inn evt. kursavgift.
 

Opplysninger om ansatte

Gustavsen AS behandler personopplysninger om sine ansatte for å administrere lønn og personalansvar. Rettslig grunnlag følger av personopplysningsloven § 8, første ledd og § 8 a), b) eller f) samt § 9 a), b) og f). Det er daglig leder, administrasjon som har det daglige ansvaret for dette. Det registreres nødvendige opplysninger for utbetaling av lønn, for eksempel grunndata, lønnsnivå, tidsregistrering, skatteprosent, skattekommune og fagforeningstilhørighet. Andre opplysninger om ansatte er knyttet til vedkommende arbeidsinstruks og tilrettelegging av vedkommende arbeid.

Opplysninger om navn, stilling og arbeidsområdet regnes å være offentlige opplysninger og kan publiseres på Gustavsen AS sine nettsider.

 

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Gustavsen AS har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av Gustavsen AS sine systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Gustavsen AS ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

 

Kontaktinformasjon

Vennligst kontakt oss hvis du har noen spørsmål eller kommentarer om vår personvernpraksis eller personvernerklæring. 

Personvernansvarlig:

Gustavsen AS
Strandveien 2C, 3050 Mjøndalen
Foretaksnummer: 987 615 044?

 
Telefon: +47 32 23 01 20
E-post: post@gustavsenas.no

 

Personvernerklæringen ble sist oppdatert 06.02.2019