e46e7123be
0 varer
SettingsManage template
Logg inn X

For veibeskrivelse søk i GOOGLE MAP:
Search in map on GOOGLE MAP

Klick red link and search Gustavsen AS
Klikk rød link og søk Gustavsen AS

GOOGLE MAP


Kommer du fra Drammen på 283 tar man veien over nybrua ( venstre i rundkjøringa ) mellom Krokstadelva og Mjøndalen.
Da kommer man inn på E134 på Mjøndalsiden.
Kommer du fra Drammen via E134 kommer man inn ved brukaret på nybrua nede i Mjøndalen.

Derfra følger man E134 mot Hokksund/Kongsberg, man ser da gamlebrua fremfor seg, kjør mot
denne, i det man passerer under gamlebrua ser man ei rundkjøring og STATOIL ligger opp til venstre.

Kjør opp til STATOIL - man kan kjøre inn ved STATOIL og følge byggene tilbake mot Drammen, eller
kjøre forbi STATOIL og ta neste avkjøring til høyre og rett inn til våre lokaler.

 

For veganvisning og avtale ring 32 23 01 20

Gustavsen AS
Steinbergveien 7
3050 Mjøndalen

Åpningstider

Man. – Fre.:  09:30 – 16:30 ( Kvedstid etter avtale )
Lør. : Stengt ( Etter avtale )

 

 

Gustavsen AS

Gustavsen AS | Steinbergveien 7 | 3050 Mjøndalen | Telefon: 32230120