Axminster Tools - Exclusive Partner

Gustavsen AS har nære bånd til Axminster Tools i England.

Vi er listet i deres kategori Exclusive Partner og er med det innlemmet i deres markedsystem og produktportefølje med all den kunnskap og ekspertise de besitter.

 

 

Som Exclusive Partner blir vi invitert til kurs, produktopplæring og får ta del i deres stab som gjerne kommer og holder demonstrasjoner her hos oss for oss og våre kunder.

 

Vi er med det helt inne i deres systemer og nøkkelpersoner slik at vi får utviklet produkter, kompetanse og markedsføring til det beste for Gustavsen AS, Axminster Tools og ikke minst gitt våre kunder den beste service ved kjøp og på ettermarkedet, være seg det gjelder reservedeler eller salg av nye maskiner.

 

Vi står med dette meget sterkt rustet til å kunne hjelpe våre kunder i alle faser av behovene som melder seg.

 

Gustavsen AS er stolte over å være tatt opp på en slik positiv måte hos vår partner Axminster Tools.

 

Mark Sanger holder tredreiekurs i våre lokaler