9202 9202 9202 9202

Superepoxy - Poxy7 M. 2 Blanderør

Varenr:120001
256,-
-+
5 På lager
BeskrivelseSupportKundeanmeldelserSpørsmål og svarKundeanmeldelser
Beskrivelse

POXY 7 er et hurtigherdende, transparent, 2-komponent epoxylim av høy kvalitet med ekstrem sterk limeffekt.

POXY7 limer nesten alle typer byggematerialer og kombinasjoner av disse, som metall, jernfrie metaller, glass, stein, keramikk, treverk.

De fyller porer og ujevnheter og kan blandes med tre-metallspon, sand sement og fargepigment.

Det er vanntett og kan brukes både inne og utendørs.

Epoxyen, kan sages, bores, slipes, skjæres og overmales.

Teknisk:Blandingsforhold 1:1 Temp.stab. -40 grader til +93 grader Hardhet 78-80 ShoreD Herdetid / Bearbeidingstid5 min. ( 28 gram/24grader ) 100 % styrke 2-3 timer.

Superepoksy. komponent A Last ned sikkerhetsdatablad her

H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Superepoksy komponent B Last ned sikkerhetsdatablad her

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Support
Kundeanmeldelser
Spørsmål og svar
Kundeanmeldelser
9202